Miesiąc: Listopad 2016

Andrzejki w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie

W dniu 25 listopada 2016 r. w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie dzieci tańczyły na zabawie andrzejkowej. Nauczycielki zadbały o muzykę, ciekawe zabawy i wróżby. Najciekawsze dla dzieci okazało się lanie wosku i odczytywanie woskowych kształtów. Rodzice przygotowali dla dzieci pyszny poczęstunek. Dla niektórych przedszkolaków była to pierwsza tego typu impreza, ale i tak wszyscy świetnie się bawili.

Zaproszenie nr 93/2016

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA (dodan 1 grudnia 2016)

Zawiadomienie


Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na:
Przewóz dzieci w wieku 3-4 lata do kina i teatru z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01- 26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.
Projekt realizowany w Gminie Bałtów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, Poddziałania: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły zaproszenia w załącznikach

Zaproszenie nr 93
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załacznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zajęcia dodatkowe

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie, działającego w ramach projektu ,,Mali odkrywcy na start” chętnie uczestniczą we wszelkich zajęciach dydaktycznych. Oprócz realizacji podstawy programowej, przedszkolaki objęte są zajęciami dodatkowymi z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz biorą udział w zajęciach z psychologiem i logopedą.

Spotkanie z policjantem w Punkcie Przedszkolnym w Okole

27 października 2016 r. do Punktu Przedszkolnego w Okole na prośbę nauczycieli zawitał Dzielnicowy Gminy Bałtów. Dla wszystkich przedszkolaków był to bardzo ważny dzień. Niektórzy po raz pierwszy spotkali się z funkcjonariuszem Policji.Tematem przewodnim było bezpieczeństwo dzieci na drogach. Podczas ciekawej pogadanki, maluchy utrwaliły zasady ruchu drogowego, poznały korzyści płynace z noszenia elementów odblaskowych , a także dowiedziały się, na czym polega praca policjanta. Po tak miłym i pouczającym spotkaniu, wszystkie dzieci będą darzyły policję zaufaniem oraz będą wiedziały, do kogo zawsze można zwrócić się o pomoc.