Zaproszenie nr 103/2016

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na:
Wymianę i montaż wykładziny dywanowej w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26- 0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (dodano 22 grudnia 2016)

Zaproszenie nr 103/201 – wymiana wykładziny dywanowej

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków