Zaproszenie nr 104/2016

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup wraz z dostawą bajek DVD do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Informacja o unieważnieniu (dodano 27.12.2016r.)

Zaproszenie nr 104/2016 – zakup bajek dvd

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy

Zaświadczenie nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków