Zaproszenie nr 105/2016

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup wraz z dostawą laptopa z oprogramowaniem do Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Informacja o unieważnieniu postępowania (dodano 27.12.2016r.)

Zaproszenie nr 105/2016 – zakup laptopa

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków