Zaproszenie nr 106/2016

Zakup wraz z dostawą: tablicy szkolnej, koszy na śmieci, krzesła obrotowego do biurka do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (dodano 27.12.2016r.)

Zaproszenie nr 106/2016 – zakup krzesła, koszy i tablicy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków