Zaproszenie nr 53/2017

Zakup wraz z dostawą prezentów z okazji zakończenia roku szkolnego dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start” – data zamieszczenia 26.06.2017

Zawiadomienie o zakonczeniu postępowania (dodano 05.07.2017r.)

ZAPROSZENIE Nr 53/2017 Zakup prezentów dla dzieci na zakończenie

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków