Zakończenie projektu

W dniu 28 lipca 2017 r. w „Bałtowskim Zapiecku” odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Mali odkrywcy na start” realizowanego przez Gminę Bałtów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Bałtów – Andrzej Jabłoński, przedszkolaki uczęszczający do Przedszkoli w Gminie Bałtów, rodzice, dziadkowie, pracownicy projektu oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęła występ grupa artystów Cyrkowych z Ukrainy, podczas wszyscy zebrani mogli podziwiać sztuczki przedstawione przez Klauna Diva, największym zainteresowaniem natomiast cieszył się pokaz psów, które to wyniki zadań matematycznych oznajmiały szczekiem. Pan Wójt przywitał wszystkich zebranych gości oraz wręczył podziękowania osobom zaangażowanym w realizację projektu. Następnie przedszkolaki, zaprezentowały swoje występy artystyczne, które przygotowali ze swoimi Paniami. Na koniec części oficjalnej Kierownik Projektu – Donata Majewska przygotowała krótką prezentację podsumowującą realizację projektu, podczas której przedstawiła wszystkie zrealizowane działania. W nagrodę za pięknie przygotowane występy dzieciaki dostały prezenty. Po części oficjalnej dzieci mogły udać się na przygotowany poczęstunek i pobawić się w Bawialni gdzie mogły wykorzystać cały pokład swojej energii. W tym czasie pozostali zebrani goście mogli porozmawiać przy kawie.