Dokumenty

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego w Bałtowie

Załącznik nr 4 – Karta zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego w Okole

Załącznik nr 5 – Pisemna zgoda-oświadczenie rodziców

Załącznik nr 6 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikowalności

Załącznik nr 8 – Deklaracja udziału dziecka w zajęciach przedszkolnych

Zarządzenie – Regulamin rekrutacji